เลิกเหอะ 10 นิสัยที่อย่าทำ ถ้าไม่อยากตกงาน ในปี 2021

สถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากตกงานเป็นแน่ ขณะที่กำลัง Work Form Home ลองหันมามองตัวเองว่ามีข้อไหนที่ยังไม่เลิกทำ แล้วตั้งเป้าหมายอัปสกิลที่จำเป็นในปี 2021 เพื่ออยู่รอดทั้งโควิด และเรื่องงานที่มั่นคงไปอีกยาวๆ กับ 10 นิสัยที่เลิกให้ได้สักที แบบนี้อย่าทำ

1. อย่าใช้อารมณ์ตัดสิน
ให้ใช้สมองคิดแก้ปัญหา Thinking-based solution อย่างเป็นระบบ เข้าใจสถานการณ์ เพื่อสร้างไอเดียหรือการทำงานรูปแบบใหม่ ในการทำงาน

2. อย่าพูดว่าเดี๋ยวก่อน
ให้ตั้งใจเรียนรู้อยู่เสมอ Willingness to Learn เข้าถึงความรู้หรือทักษะใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือสร้างศักยภาพให้กับองค์กร

3. อย่ากลัวเทคโนโลยี
ให้เติมความฉลาด รู้ทันดิจิทัล Digital literacy ใช้เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

4. อย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลที่ได้รับมา
ให้รู้เท่าทัน Information literacy เข้าใจความหมาย ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์และนำ ไปใช้ประโยชน์ในองค์กรได้

5. อย่าเป็นแค่ Nobody
ให้สร้างอิทธิพลทางความคิด Influencing and leading to goals การสื่อสารเพื่อจูงใจและมีอิทธิพลต่อคนอื่น เปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักมาเป็นคนรู้จัก ช่วยเหลือ หรือขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรได้

6. อย่ามีอีโก้
ให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ Interpersonal savvy จัดการอารมณ์กับสถานการณ์ ตระหนักถึงคุณค่าของทีมงาน เข้าใจคนอื่นเพื่อแสดงออกหรือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

7. อย่าปิดกั้นตัวเอง
ให้สร้างโอกาส เติมคุณค่าให้องค์กร Opportunity Identification for Valuing Ideas

8. อย่าหยุดนิ่ง
ให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด Dealing with ambiguity and risk สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน คลุมเครือและมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจ และสามารถยืนหยัดที่จะเดินหน้าเพื่อความสำเร็จขององค์กร

9. อย่ายึดติด
ให้ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว Behavioral Flexibility & Adaptability ทำงานกับคนที่มีความหลากหลาย โดยเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ได้

10. อย่าเห็นแก่ตัว
ให้รับผิดชอบต่อสังคม Social Responsibility การกระทำของตนที่ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การทำงานที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

ทั้ง 10 ข้อที่ Techhub หยิบมาพูดถึง เป็นสกิลหลักที่จำเป็นเร่งด่วน จาก 50 Skill ทำงานในอนาคตที่คนทั่วโลกกำลังสนใจ ซึ่งทีมวิจัย มศว. และ ARIP ได้ทำงานวิจัยและคัดเลือกมา เพราะภายในปี 2025 คนทำงานจะอยู่รอดได้ต้อง จำเป็นต้องเร่ง Reskill ตัวเอง ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

อยากรู้สกิลของตัวเอง หรือต้องการพัฒนาสกิลของพนักงานในบริษัท สามารถฝึกอบรม และเรียนรู้ได้บนระบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม wisimo.com

Related articles

Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Share article

Latest articles