บุคลากร


Responsive image

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Responsive image

นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Responsive image

นายไกลาส กลิ่นเทียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์